2019-2020 Yılı olağan genel kurul toplantısı hk.

Genel Kurul
27.05.2021
PAYLAŞ

 

            Sınırlı Sorumlu Stetoskop Konut Yapı Kooperatifi yönetim kurulu olarak, 

            Olağan Genel Kurulun 30/06/2021 tarihinde,  Saat 16:30 da, Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:274/7 B Blok Kat:12 D:135 ( Mahall Ankara) Çankaya/ANKARA adresinde, olağan toplanmasına, bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde; 2.oturumun; 30/07/2021 tarihinde aynı yerde ve aynı saatte ikinci toplantının yapılmasına ve gündem maddelerinin görüşülüp karar alınmasına iş bu toplantı davetinin 22/05/2021 tarihli ve 08 nolu kararı gereğince kooperatif üyelerimize posta veya imza karşılığında elden tebliğ edilmesine ilişkin karar alınmıştır.